Hrvatska je administrativno podijeljena na 20 županija i Grad Zagreb, koji ima status županije. Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koje se među ostalim odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te na razvoj obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Politički ustroj

Županije

Temeljna jedinica regionalne samouprave je županija. Sadašnja upravno-teritorijalna podjela uvedena je 1997. godine, kada je promijenjena podjela iz 1992. Manje administrativno-teritorijalne jedinice u sastavu županija su gradovi u urbanim područjima odnosno općine u ostalim područjima. Zakonom iz 2006. godine Hrvatska ima 127 gradova i 429 općina.

Županija kao jedinica teritorijalne podjele u Hrvatskoj ima dugačku tradiciju. Spominje se od 10. st., isprva u južnom dijelu zemlje, a potom i u sjevernom. U različitu broju te s promjenljivim teritorijalnim opsegom, načinom ustroja i ovlastima, održale su se do 20. st. Nakon razvojačenja Vojne granice 1881. na području Kraljevine Hrvatske i Slavonije bilo je osam županija: modruško-riječka, ličko-krbavska, zagrebačka, varaždinska, bjelovarsko-križevačka, požeška, virovitička i srijemska.

Hrvatske županije i Grad Zagreb

I. Zagrebačka županija
Upravno središte: Zagreb
Broj stanovnika (2011): 317 606
Površina: 3060 km²
www.zagrebacka-zupanija.hr

II. Krapinsko-zagorska županija
Upravno središte: Krapina
Broj stanovnika (2011): 132 892
Površina: 1229 km²
www.kzz.hr

III. Sisačko-moslavačka županija
Upravno središte: Sisak
Broj stanovnika (2011): 172 439
Površina: 4468 km²
www.smz.hr

IV. Karlovačka županija
Upravno središte: Karlovac
Broj stanovnika (2011): 128 899
Površina: 3626 km²
www.kazup.hr

V. Varaždinska županija
Upravno središte: Varaždin
Broj stanovnika (2011): 175 951
Površina: 1262 km²
www.varazdinska-zupanija.hr

VI. Koprivničko-križevačka županija
Upravno središte: Koprivnica
Broj stanovnika (2011): 115 584
Površina: 1748 km²
www.kckzz.hr

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravno središte: Bjelovar
Broj stanovnika (2011): 119 764
Površina: 2640 km²
www.bbz.hr

VIII. Primorsko-goranska županija
Upravno središte: Rijeka
Broj stanovnika (2011): 296 195
Površina: 3588 km²
www.pgz.hr

IX. Ličko-senjska županija
Upravno središte: Gospić
Broj stanovnika (2011): 50 927
Površina: 5353 km²
www.licko-senjska.hr

X. Virovitičko-podravska županija
Upravno središte: Virovitica
Broj stanovnika (2011): 84 836
Površina: 2024 km²
www.vpz.com.hr

XI. Požeško-slavonska županija
Upravno središte: Požega
Broj stanovnika (2011): 78 034
Površina: 1823 km²
www.pszupanija.hr

XII. Brodsko-posavska županija
Upravno središte: Slavonski Brod
Broj stanovnika (2011): 158 575
Površina: 2030 km²
www.bpz.hr

XIII. Zadarska županija
Upravno središte: Zadar
Broj stanovnika (2011): 170 017
Površina: 3646 km²
www.zadarska-zupanija.hr

XIV. Osječko-baranjska županija
Upravno središte: Osijek
Broj stanovnika (2011): 305 032
Površina: 4155 km²
www.obz.hr

XV. Šibensko-kninska županija
Upravno središte: Šibenik
Broj stanovnika (2011): 109 375
Površina: 2984 km²
www.sibensko-kninska-zupanija.hr

XVI. Vukovarsko-srijemska županija
Upravno središte: Vukovar
Broj stanovnika (2011): 179 521
Površina: 2454 km²
www.vusz.hr

XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Upravno središte: Split
Broj stanovnika (2011): 454 798
Površina: 4540 km²
www.dalmacija.hr

XVIII. Istarska županija
Upravno središte: Pazin
Broj stanovnika (2011): 208 055
Površina: 2813 km²
www.istra-istria.hr

XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Upravno središte: Dubrovnik
Broj stanovnika (2011): 122 568
Površina: 1781 km²
edubrovnik.org

XX. Međimurska županija
Upravno središte: Čakovec
Broj stanovnika (2011): 113 804
Površina: 729 km²
www.medjimurska-zupanija.hr

Grad Zagreb
Broj stanovnika (2011): 790 017
Površina: 641 km²
www.zagreb.hr